geschiedenis

Voorwoord over de geschiedenis van de PV. de Reisduif:


Van een lid uit onze vereniging kreeg ik op de najaarsvergadering 2013 te horen dat onze vereniging
is ontstaan in Tholen.
Deze liefhebber dhr. Koos van Dijke gaf mij een map waarin verslagen stonden van de
vergaderingen van deze vereniging "De Trouw Duif".
Ook kwam dhr. K. van Dijke met een krantenknipsel aan die hieronder te zien is.
Zover als ik kon terug lezen was deze vereniging al aktief voor 26 juli 1932 (dit is de eerste notule)
en de laatste was van 1 februari 1954.
De oprichter van onze vereniging dhr. B. Suurland is lid gebleven tot 31 maart 1949 daarna lees hier
onder.

de Geschiedenis:

Op 11 November 1948 werd de Reisduif opgericht door dhr. B. Suurland uit Scherpenisse.                            

Het bestuur in die tijd bestond uit een voorzitter dhr. B. Suurland, secretaris dhr. J Quist uit Poortvliet, dhr. W. Pleune en dhr. W. Anemaet uit Scherpenisse en dhr. L. Hage uit Poortvliet.

De vereniging begon met 8 leden.                                                                                                   

De oprichting geschiedde in de werkplaats van het timmerbedrijf Suurland gevestigd aan de Lage Markt.   

Om lid te worden was 1 gulden inleggeld nodig.                                                                         

Suurland die zelf over één mand beschikte, schafte voor de nieuwe vereniging nog eens 3 manden aan.        

Per vrachtrijder gingen dan de duiven naar Tholen waar ze bijgeladen werden bij de korven van andere verenigingen

Hieronder een krantenknipsel uit de Tholense Bode toen de vereniging 40 jaar bestond.